Apie mane

Igoris Skripka – leidėjas, dizaineris, juvelyras, vitražistas, tautodailininkas. Individualios įmonės savininkas.

Gimiau 1970 m. Vilniuje. Mokiausi Prienų rajono Želkūnų pradinėje, Kauno 15 ir 46 vidurinėje mokykloje bei Vilniaus VLKJS 50-čio specvidurinėje mokykloje internate. Baigiau Kauno P. Mažylio medicinos mokyklą.

Klinikos laboranto specialybę. 11 m. dirbau Rokiškio rajono ligoninės laboratorijoje. 1997 m. baigiau Maskvos kinematografijos instituto kompiuterinės grafikos kursus. Įkūriau individualią įmonę ir iki dabar dirbu leidybos, reklamos ir dizaino srityse.

Apie tradicinius amatus žinau ne iš vadovėlių. Vaikystė prabėgo kalant geležį, pučiant senelio dumples, skaldant akmenis, siuvant ir pinant. Senelis Ignas buvos kalvis, močiutė Ona buvo savo apylinkėse žinoma audėja, o prosenelis Kazimieras – žinomas akmenskaldys. Kai kuriais jo padarytais darbais galima ir dabar pasigrožėti Užuguosčio bažnyčioje (akmeninė krikštykla, bažnyčios laiptai).

Juvelyrikos amato išmokau paauglystėje pas garsų Kauno juvelyrą Joną Varkalį. Jis buvo mano tėvų artimas draugas.

Nuo to laiko juvelyrika tapo mano hobiu.

Nuo 1997 m. teikiu juvelyro paslaugas Rokiškio rajono gyventojams.

2013 m. baigiau vitražų gamybos ir stiklo apdirbimo kursus. Padariau vitražus Skemų koplyčiai ir Pakruojo cerkvei.

Nuo 2013 m. dalyvauju pleneruose, vedu juvelyrikos bei vitražo darbų edukacinius užsiėmimus.

Plačiau galima paskaityti: